Møde med den danske salme 2021: "Livets højtider"

Afslutning finder sted i og omkring Fredens kirke, Svendborg, onsdag den 17. marts 2021. 

Transport og materiale er gratis for skolerne

Undervisningsmateriale findes på denne hjemmeside.

Tilmelding fra den 1. november 2020 og senest den 1. februar 2021 - Klik her for at tilmeld din klasse

Bag projektet står præsterne i Svendborg Provsti repræsenteret ved en arbejdsgruppe, der består af: Torben Poulsen, Egense-Øster Skerninge - Mai Bjerregaard Andersen, Thurø og Hesselager - Andreas Gabriel Bojsen-Møller, Ollerup - Lotte Grauslund Boas, Fredens - organist Povl Christian Balslev, Vor Frue - kordegn Solveig Andreasen, Sct. Jørgens

Kontakten mellem kirke og skole går gennem den lokale sognepræst.

Flere oplysninger ved Mai Bjerregaard Andersen, 2424 6112 eller Solveig Andreasen, 6221 4020