Møde med den danske salme 2020: "Fred og Frihed"

Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv - Møllergade i Svendborg den 5. maj 1945

”I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig”. Sådan lød frihedsbudskabet om aftenen den 4. maj 1945. Efter 5 års tysk besættelse var Danmark atter frit og har i 2020 været det i 75 år.

Temaet for Svendborg Provstis salmesangsprojekt i foråret er derfor ”Fred og frihed”. Eleverne i 4. og 5. klasse på alle skoler i Svendborg Provsti er indbudt. 

Salmerne er:

  1. ”Altid frejdig når du går”
  2. ”Du ved det nok mit hjerte”
  3. ”Tænk at livet koster livet”
  4. ”I al sin glans nu stråler solen”

Afslutning finder sted i og omkring Fredens kirke, Svendborg, onsdag den 18. marts 2020. 

Transport og materiale er gratis for skolerne

Undervisningsmateriale findes på denne hjemmeside fra den 1. januar 2020

Tilmelding fra den 1. november 2019 og senest den 1. februar 2020 - Klik her for at tilmeld din klasse

Bag projektet står præsterne i Svendborg Provsti repræsenteret ved en arbejdsgruppe, der består af: Torben Poulsen, Egense-Øster Skerninge - Mai Bjerregaard Andersen, Thurø og Hesselager - Andreas Gabriel Bojsen-Møller, Ollerup - Lotte Grauslund Boas, Fredens - organist Povl Christian Balslev, Vor Frue - kordegn Solveig Andreasen, Sct. Jørgens

Kontakten mellem kirke og skole går gennem den lokale sognepræst.

Flere oplysninger ved Mai Bjerregaard Andersen, 2424 6112 eller Solveig Andreasen, 6221 4020